Prawo handlowe międzynarodowe

05.02.2016

Przedawnienie roszczeń wg Konwencji Nowojorskiej

W mojej praktyce, jako adwokatowi wykonywującemu zawód Polsce, Austrii i w Niemczech i reprezentującemu swoich klientów przed sądami polskimi, niemieckimi oraz austriackimi, nierozłącznym staje się pytanie ze strony klientów o długość okresu przedawnienia roszczeń z umowy sprzedaży w międzynarodowym obrocie gospodarczym.

Właściwe prawo

Odpowiedź na pytanie, jak długi jest okres przedawnienia roszczeń wynikających z umowy sprzedaży w obrocie międzynarodowym w obszarze obowiązywania prawa polskiego, niemieckiego lub austriackiego, związane jest nieoderwalnie z pytaniem, jakie prawo (prawo którego państwa) znajduje zastosowanie do konkretnej międzynarodowej umowy sprzedaży.

Prawo polskie

Sprzedawca ma siedzibę w Polsce. Strony nie dokonały wyboru prawa ani wyboru sądu. Sprzedawca był zobowiązany dokonać dostawy do Austrii lub Niemiec.

Jak długi jest okres przedawnienia wynikający z powyższej umowy?

Umowa podlega ocenie prawa polskiego, jednakże właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z umowy są sądy niemieckie lub austriackie.

Zatem sąd niemiecki lub austriacki będzie musiał stosować przepisy prawa polskiego, w tym przepisy o przedawnieniu roszczeń.

Przedawnienie roszczeń z umowy sprzedaży jest uregulowane w art. 554 polskiego kodeksu cywilnego i wynosi 2 lata dla roszczeń z tytułu sprzedaży dokonanej w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedawcy.

Konwencja Nowojorska

W praktyce obrotu zapomina się o Konwencji Nowojorskiej z 1974 r. o przedawnieniu w międzynarodowej sprzedaży towarów, której to Polska jest stroną a tym samym Konwencja Nowojorska stała się integralną częścią polskiego systemu prawnego.

Stosownie do art. 8 Konwencji przedawnienie roszczeń z międzynarodowej umowy sprzedaży wynosi 4 lata.

Zatem wg prawa polskiego przedawnienie roszczeń z międzynarodowej umowy sprzedaży wynosi 4 lata a nie jak się błędnie przyjmuje 2 lata.

Katowice

+48 32 797 19 40

Sobocińskiego 24
40-687 Katowice | Polska

Wiedeń

+43 (1) 355 20 95

Rathausstraße 15/7
A-1010 Wien | Österreich

Düsseldorf

+49 211 94 25 99 99

Königsallee 19
D-40212 Düsseldorf | Niemcy