Specjalizacja

Adwokat Tomasz Gaj świadczy usługi prawne w sprawach krajowych jak i międzynarodowych, włącznie z reprezentowaniem Klientów przed sądami i urzędami w Polsce, Niemczech i Austrii w szczególności w następującym zakresie:

PRAWO HANDLOWE MIĘDZYNARODOWE

 • prawo Konwencji Wiedeńskiej ONZ o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów
 • prawo europejskie
 • obsługa prawna podmiotów w handlu transgranicznym
 • sporządzanie umów
 • pozasądowe rozwiązywanie sporów
 • prowadzenie procesów przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi

PRAWO BUDOWLANE

 • prawo umów budowlanych (w szczególności standardy FIDIC, VOB/B)
 • prawo obrotu nieruchomościami w Polsce, Niemczech oraz Austrii
 • pozasądowe rozwiązywanie sporów
 • sporządzanie umów
 • prowadzenie procesów przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi

PRAWO TRANSPORTOWE

 • prawo Konwencji o Umowie Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów (CMR)
 • pozasądowe rozwiązywanie sporów
 • sporządzanie umów
 • prowadzenie procesów przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRODUKT NIEBEZPIECZNY

 • odpowiedzialność producenta, wytwórcy, importera i zbywającego
 • odpowiedzialność za produkt niebezpieczny w sprawach o charakterze międzynarodowym
 • pozasądowe rozwiązywanie sporów
 • prowadzenie procesów przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi

POZOSTAŁE

 • zakładanie i obsługa prawna podmiotów gospodarczych w Polsce, Niemczech i Austrii (prawo spółek)
 • powiernictwo i egzekucja wierzytelności w Polsce, Niemczech i Austrii

Katowice

+48 32 797 19 40

Sobocińskiego 24
40-687 Katowice | Polska

Wiedeń

+43 (1) 355 20 95

Rathausstraße 15/7
A-1010 Wien | Austria

Düsseldorf

+49 211 94 25 99 99

Königsallee 19
D-40212 Düsseldorf | Niemcy